Wykłady i warsztaty

9.00-13.00

Wykłady
i warsztaty

9.00–9.15 

prezentacja „Komunikacja wizualna, studia I stopnia”

| Instytut Grafiki i Wzornictwa

dołącz do spotkania

 

9.00–9.30 

wykład „Sztuka manipulowania tłumem”

dr Ewa Śliwa | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

9.00–9.30 

wykład „Prezentacja działalności Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”

dr Mateusz Drozdowski | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

9.00–9.30 

wykład „Co łączy ogniwa DSSC z zagrożeniem mikrobiologicznym”

dr hab. Waldemar Tejchman | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

9.00–9.30

warsztaty „Turniej Hex-a”

dr Jakub Kabat | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

9.00–9.30
wykład „Dlaczego warto studiować AI?”
dr Stanisław Skórka | Instytut Nauk o Informacji
dołącz do spotkania

 

9.00–9.45

wykład „Polityka na wesoło, czyli polski żart polityczny”

dr Paweł Skorut | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

9.00–10.00 

wykład z pokazem ćwiczeń „Ciekawe obrazowanie drgań i fal mechanicznych”

dr Dariusz Wcisło | Instytut Fizyki

dołącz do spotkania

 

9.00–9.30 

wykład „Zawód: pracownik socjalny”

mgr Elżbieta Mirewska | Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

9.00–10.00 

wykład „Nowe formy seksualności w mediach społecznościowych”

dr Grzegorz Kubiński | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

9.00–10.00 

wykład „Opracowanie modelu biznesowego przedsiębiorstwa – czy mogę być przedsiębiorcą?”

dr Wojciech Maciejewski | Instytut Prawa i Ekonomii

dołącz do spotkania

 

9.00–10.00

warsztaty „Jak reagować na obiekcje?”

dr Mateusz Szast | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

9.00–10.30 

wykład „Filolog w laboratorium albo po co czytać i jak”

dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP | Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

9.15–9.30 

miniwykład „Grafika, studia I stopnia: prezentacja kierunku”

| Instytut Grafiki i Wzornictwa

dołącz do spotkania

 

9.20–10.00 

wykład „Od podziału do podziału – jak żyje komórka”

dr hab. Gabriela Gołębiowska | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

9.30–9.45 

miniwykład „Design, studia I stopnia: prezentacja kierunku”

| Instytut Grafiki i Wzornictwa

dołącz do spotkania

 

9.30–10.00 

wykład „Wybuchające kropki”

Jolanta Kałuża, Monika Chruściel, Gabriela Pięta | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

9.30–10.00

warsztaty „Moc bycia pozytywnym”

dr Agnieszka Domagała-Kręcioch | Instytut Nauk o Wychowaniu

brak wolnych miejsc

 

9.30–10.00
wykład „Problematyka Płodowego Zespołu Alkoholowego”
dr Marek Banach | Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

9.30–11.00

warsztaty „Nie daj się oszukać! Warsztaty wykrywania kłamstwa”

studenci Sekcji Psychologii Sądowej i Osobowości | Instytut Psychologii

dołącz do spotkania

 

9.30–11.00
warsztaty „Chleb powszedni każdego studenta, czyli o sztuce prezentacji. Tips&Tricks”
| Instytut Psychologii
dołącz do spotkania

 

9.30–11.00
warsztaty „Piksel na oku! Jak szybko zaprojektować własny krój pisma”
mgr Ada Krawczak | Instytut Nauk o Informacji
dołącz do spotkania

 

9.45–10.00 

miniwykład „Grafika i multimedia, studia II stopnia: prezentacja kierunku (tzw. grafika francuska, zakończona podwójnym dyplomem)”

| Instytut Grafiki i Wzornictwa

dołącz do spotkania

10.00–10.15 

miniwykład „Art & Design, studia II stopnia: prezentacja kierunku”

| Instytut Grafiki i Wzornictwa

dołącz do spotkania

 

10.00–10.15
prezentacja Katedry Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.00–10.30 

wykład „Dorosłość w badaniach pedagogicznych”

dr hab. Artur Fabiś, prof. UP | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

10.00–10.30 

wykład „The Stereotype of the Irish in British Popular Culture”

dr Marzena Keating | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

10.00–10.30 

interaktywna prezentacja projektu realizowanego podczas zajęć „Zarządzanie przez cele” prowadzonych przez dr Tatianę Krawczyńską-Zauchę „Kobiety w zarządzaniu”

Sabina Słowiak, Ewelina Koryga (zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, II rok) | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

10.00–10.30 

wykład „Turystyka historyczna. Studiuj ambitnie, pracuj z przyjemnością”

dr Anna Penkała-Jastrzębska, dr Natalia Bursiewicz | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

10.00–10.30 

wykład „Czy muzyka może pomóc w zrozumieniu matematyki”

mgr Paulina Fraś | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania 

 

10.00–10.30 

wykład „Droga św. Jakuba – najpiękniejsza droga świata”

dr Franciszek Mróz | Instytut Geografii

dołącz do spotkania

 

10.00–10.45 

wykład „Historia samorządności”

dr Ryszard Kozioł | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

10.00–10.45 

wykład „O co chodzi w pedagogice specjalnej?”

dr Małgorzata Trojańska | Instytut Pedagogiki Specjalnej

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00 

wykład „Nie tylko globalne ocieplenie – teorie Antropocenu”

dr Grzegorz Kubiński | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00 

wykład „O wyższości alternatywnych wobec sądu metod rozstrzygania sporów – mediacje, negocjacje”

dr Dariusz Dąbek | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00 

wykład „Piorun – natura kontratakuje”

dr inż. Piotr Czaja | Instytut Nauk Technicznych

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00 

wykład „Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)”

dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP | Instytut Nauk Technicznych

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00

warsztaty „Zarządzanie projektami, a matura: jak zorganizować naukę metodami projektowymi?”

dr Maciej Kałuża | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00

warsztaty „Fundusze UE dla młodzieży – jak mogę skorzystać?”

dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP | Instytut Prawa i Ekonomii

dołącz do spotkania

 

10.00–11.00

quiz o włoskim jedzeniu „Cibo italiano – mon amour”

mgr Stefano Deflorian | Instytut Neofilologii

dołącz do spotkania

 

10.15–10.30
prezentacja Katedry Profilaktyki Problemów Społecznych
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.15–11.15 

wykład z pokazami doświadczeń „W świecie niskich temperatur”

Jacek Gatlik | Instytut Fizyki

dołącz do spotkania

 

10.30–10.45
prezentacja Katedry Etyki i Polityki Społecznej
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

 

10.30–11.00 

wykład „Dawne krakowskie kamieniołomy w badaniach krajobrazowych”

dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP | Instytut Geografii

dołącz do spotkania

 

10.30–11.00 

interaktywna prezentacja projektu realizowanego podczas zajęć „Komunikacja interpersonalna” prowadzonych przez dr Tatianę Krawczyńską-Zauchę „Osoby toksyczne – jak je rozpoznać i jakie strategie przyjąć?”

Julia Derleta, Aleksandra Florczyk, Adrian Kowal, Weronika Łydka (etyka: mediacje i Negocjacje, I rok) | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

10.30–11.00

warsztaty „Pedagodzy na start”

mgr Paulina Koperna | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

10.30–11.00

warsztaty „Turniej Hex-a”

dr Jakub Kabat | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

10.30–11.15

warsztaty „Audiovisual Translation – Subtitling with Amara”

dr Małgorzata Kodura | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

10.30–11.30

debata „Internet bardziej dzieli niż łączy ludzi”

dr Przemysław Łukasik | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

10.30–11.30

warsztaty „Świat utkany ze słów. Dlaczego warto studiować w Instytucie Filologii Polskiej, spotkanie z pracownikami i student(k)ami IFP”

| Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

10.30–12.00

warsztaty „Czy zwierzęta pozaludzkie mają świadomość?”

dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP; dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

10.30–13.30
warsztaty „Zróbmy razem Zina – warsztaty z GR.UP'ą”
Grupa Grafików Projektantów | | Instytut Grafiki i Wzornictwa

 

10.45–11.00
prezentacja Katedry Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej
| Instytut Spraw Społecznych
dołącz do spotkania

11.00–11.30 

wykład „O uczeniu się”

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30 

warsztaty „Analysing »The Arnolfini Portrait« – How Does the Interpretation of Cultural Texts Work”

dr Anna Chromik | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30 

wykład „Kompetencje przyszłości – wyzwanie edukacji XXI wieku”

dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30

wykład „Problemy krakowskiego studenta w epoce jagiellońskiej – skąd wziąć pieniądze, co robić w czasie wolnym i czy w ogóle warto studiować?”

prof. dr hab. Jerzy Rajman | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30 

wykład „Historia nieskończoności w matematyce. Kepler, Galileusz, Cavalieri, Newton i ich spotkania z nieskończonością”

mgr inż. Joanna Markowicz | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania 

 

11.00–11.30 

wykład „Wellbeing – how to fix our environment to feel happy”

dr Sabina Nowak | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30 

wykład „Instytucjonalne formy wsparcia w pomocy postpenitencjarnej”

dr Gertruda Wieczorek | Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30 

wykład „Metale ciężkie w żywności”

dr Marzena Albrycht | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30
warsztaty urbanistyczne „Czy jest nam potrzebna wspólna przestrzeń”
dr inż. arch. Beata Stelmach-Fita | Instytut Geografii
dołącz do spotkania

 

11.00–11.40 

wykład „50 twarzy social media, czyli jak nie wpaść w pułapkę FOMO, MOMO, FOJI”

Julia Nosarzewska, Karolina Lechowska (SKN) | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

11.00–11.45 

wykład „Czy ufać sondażom wyborczym?”

dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

11.00–11.45 

wykład „Zmiany demograficzne na świecie i ich wpływ na pandemię COVID-19”

dr Małgorzata Krywult-Albańska | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

11.00–11.45 

wykład „Czy każdy ma »osobowość«? – działalność Sekcji Psychologii Sądowej i Osobowości”
Studenci Sekcji Psychologii Sądowej i Osobowości | Instytut Psychologii

dołącz do spotkania

 

11.00–12.00 

wykład „W kręgu niezwykłego świata języka”

dr Jolanta Machowska-Goc | Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

dołącz do spotkania

 

11.00–12.00 

wykład „Sokrates i sofiści”

dr Anna Szklarska | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

11.00–12.00

Udział w symulacji rozprawy sądowej przeprowadzonej przez studentów Studenckiej Poradni Prawnej

dr Ariel Mucha | Instytut Prawa i Ekonomii

dołącz do spotkania

 

11.00–12.00
interaktywne warsztaty „Prezentacja najciekawszych projektów z zajęć”
studenci z Koła Naukowego AI | Instytut Nauk o Informacji
dołącz do spotkania

 

11.00–13.00

spotkanie ze studentami, seria Q&A o tym jak w praktyce wygląda studiowanie „Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o studiowaniu, ale bałeś się zapytać”

koordynator: Jakub Bielecki | Instytut Prawa i Ekonomii

dołącz do spotkania

 

11.15–11.45
„Jak obronić się przed manipulacją?”

dr Dorota Czakon-Tralski | Instytut Filozofii i Socjologii
dołącz do spotkania

 

11.15–12.15

wykład „Jak pojechać do krajów Azji Południowo-Wschodniej, dobrze się bawić i wrócić z pięknymi wspomnieniami”

dr Łukasz Stach | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

11.30–11.45

prezentacja „Koło Naukowe Animatorów Społeczności Lokalnej”

| Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

11.30–12.00

wykład „Filozofia jako psychoanaliza”

dr Andrzej Serafin | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

11.30–12.00

wykład „Nauczanie Historii Polski w kontekście globalnym”

dr Piotr Puchalski | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

11.30–12.15

wykład „Mission of International Election Observer”

dr Mateusz Kamionka | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

11.30–12.30
spotkanie z reprezentacją kół naukowych działających w Instytucie Filologii Polskiej

| Instytut Filologii Polskiej

dołącz do spotkania

 

11.30–12.30
wykład „Śmierć Wszechświata”
dr Waldemar Ogłoza | Instytut Fizyki
dołącz do spotkania

 

11.45–12.00

prezentacja „Studenckie Koło Naukowe Wolontariatu”

| Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

11.45–12.45

warsztaty „Ciekawe przypadki psychologiczne”

studenci instytutu | Instytut Psychologii

dołącz do spotkania

12.00–12.25
wykład „Psychologia emocji: teoria konstruowanej emocji”
studentka Psychologii | Instytut Psychologii
dołącz do spotkania

 

12.00–12.30 

wykład „Młodzież i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne – cienie intensywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

dr inż. Łukasz Tomczyk | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

12.00–12.30 

wykład „Pomiędzy rodziną tradycyjną a alternatywnymi formami życia małżeńsko-rodzinnego”

dr Bogdan Więckiewicz | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

12.00–12.30 

wykład „Tajemnice drzewa genealogicznego”

dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

12.00–12.30 

wykład „Magiczna kostka”

dr Karol Gryszka | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

12.00–12.30 

wykład „Osobliwe związki biochemiczne”

dr Barbara Dyba | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

12.00–12.45 

wykład „Po co pytać o sens życia?”

dr Antoni Płoszczyniec | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

12.00–12.45 

wykład „Dlaczego warto zostać socjologiem?”

dr hab. Andrzej Michalak, prof. UP | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

12.00–12.45 

wykład „Czy można żyć bez guzików? Opowieść o zatrzymanych w czasie Amiszach”

dr Małgorzata Kmak | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

12.00–12.45
wykład „Miłość niejedno ma imię”
studenci Psychologii | Instytut Psychologii
dołącz do spotkania

 

12.00–13.00 

wykład „Agresja i przemoc. Od teorii instynktu po syndrom sztokholmski”

dr hab. Wojciech Dadak, prof. UP; dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania

 

12.00–13.00
wykład „Umowa – dlaczego i jak warto ją napisać”

dr Łukasz Sanakiewicz | Instytut Prawa i Ekonomii

dołącz do spotkania

 

12.00–13.00 

wykład „Działalność praktyczna studentów Pracy Socjalnej – dobre praktyki”

| Instytut Spraw Społecznych

dołącz do spotkania

 

12.00–13.00

warsztaty „Niemiecki to nie dla mnie. Daj się zaskoczyć!”

Koło Naukowe Germanistów | Instytut Neofilologii (filologia germańska)

dołącz do spotkania

 

12.00–13.00

warsztaty praktyczne ze Studencką Poradnią Prawną „Jakie prawa ma konsument? ”

dr Ariel Mucha | Instytut Prawa i Ekonomii

dołącz do spotkania

 

12.15–13.00 

wykład „Wojna we współczesnym świecie”

dr Łukasz Stach | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

12.15–13.00 

wykład „Gadżety popkultury”

dr Beata Pawlica | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

12.30–13.00 

wykład „Pedagogika resocjalizacyjna”

dr Bartłomiej Chrzanowski | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

12.30–13.00 

wykład „Wybrane sofizmaty”

Maciej Pawlica, Justyna Droźdź, Izabela Końpa | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania 

 

12.30–13.00

warsztaty „Za chwilę się poddam… Jak sobie radzić ze stresem?”

dr Joanna Wnęk-Gozdek | Instytut Nauk o Wychowaniu

dołącz do spotkania

 

12.30–13.00

warsztaty „Pronunciation workshop”

mgr Piotr Okas | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

12.30–13.00

warsztaty „St Patrick and Christianisation of Ireland”

dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

12.30–13.15 

wykład „Imigranci w oczach Polaków”

dr hab. Paula Malinowski Rubio, prof. UP | Instytut Filozofii i Socjologii

dołącz do spotkania