Rekrutacja

DZIAŁ DYDAKTYKI, REKRUTACJI I PRAKTYK

telefon 12 662 60 93      rekrutacja@up.krakow.pl

Możecie również pisać bezpośrednio do:
• Rafała Birgiela (rafal.birgiel@up.krakow.pl)
• Anny Koział (anna.kozial@up.krakow.pl)
• Anity Paździo (anita.pazdzio@up.krakow.pl)