Instytut Sztuki i Designu

O Instytucie

Historia Instytutu sięga 1978 roku, kiedy został utworzony Zakład Wychowania Plastycznego, przekształcony w roku 2000 w Instytut Sztuki, a następnie od 2008 roku Wydział Sztuki. Od 2019 roku instytuty wchodzące w skład Wydziału Sztuki kontynuowały swoją działalność jako samodzielne jednostki badawczo-dydaktyczne Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W 2021 roku dwa największe instytuty – Instytut Grafiki i Wzornictwa oraz Instytut Sztuki Mediów zostały połączone tworząc Instytut Sztuki i Designu.

 

W Instytucie realizowane są programy naukowo-badawcze i granty; organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, wystawy, konkury i projekty interdyscyplinarne. Obszar badawczy Instytutu jest bardzo szeroki o obejmuje między innymi: grafikę warsztatową, multimedialną i cyfrową, ilustrację, rysunek, malarstwo, projektowanie graficzne, komunikację wizualną, typografię, wystawiennictwo, wzornictwo, ceramikę, szkło, projektowanie przestrzenni, animację, audio art, fotografię, game dev, multimedia, intermedia, techniki nietypowe, papier i książkę, psychofizjologię widzenia, animację kultury, historię designu, historię grafiki, historię sztuki, sztukę krytyczną, sztukę społeczną, teorię sztuki, poszerzoną rzeczywistość (AR), wirtualną rzeczywistość (VR).

Art & design (studia drugiego stopnia stacjonarne)

O kierunku

studiach artystycznych granice utworzone pomiędzy specjalnościami są sztuczne, często nieodpowiadające zainteresowaniom studentów oraz wymogom rynku pracy. Dlatego powstał pomysł studiów magisterskich art & design, który łączy w sobie kierunki: grafikę, design, sztukę i media, digital design oraz komunikację wizualną.

 

Uważamy, że studenci studiów magisterskich – świadomi i odpowiedzialni twórcy – powinni mieć pełny wybór metod i technik twórczych, wypróbować różne technologie i pogłębić wiedzę na wybrane tematy. Dlatego kierunek art & design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 30 modułów artystycznych, projektowych wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii.

 

Aby pomóc studentom zdecydować o swojej ścieżce, zostały przygotowane przykładowe zestawy dla specjalności artystycznych i projektowych. Student mając możliwość wyboru odpowiednich modułów pod opieką tutora będzie w stanie rozwinąć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności według własnych preferencji oraz lepiej przygotować się do wymogów przyszłych pracodawców.

Celem tych studiów jest kształcenie studentów w sposób indywidualny poprzez realizację własnego projektu artystycznego w kilku pracowniach przy ścisłej współpracy prowadzących, zarówno artystów, jak i teoretyków. Stawiamy na kreatywność i elastyczność.

Na naszych studiach zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych;
 • tradycyjnych i współczesnych technologii artystycznych, również̇ w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu;
 • posługiwania się̨ pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej i narzędzi współczesnego projektowania;
 • zdobędziesz wiedzę o aktualnych zagadnieniach kultury i sztuki;
 • będziesz aktywnie uczestniczyć w bieżącym dyskursie artystycznym;
 • zdobędziesz gruntowną i szeroką wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki;
 • przygotujesz się do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych;
 • zaczniesz uczestniczyć w świecie sztuki oraz usługach projektowych.

 

Praca po studiach 

Absolwent studiów kształtuje swój program samodzielnie, przygotowując się do indywidualnie wybranej ścieżki zawodowej w dziedzinie sztuki lub projektowania:

 • posiada umiejętność swobodnego wykorzystywania rożnych technik i technologii w obszarze sztuki;
 • posiada umiejętności pozwalające na swobodne poruszanie się̨ i pracę zawodową w obszarze nowych mediów;
 • jest przygotowany do pracy indywidualnej a także zespołowej w instytucjach kultury oraz w zawodach związanych z twórczością artystyczną i projektową;
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności artystycznej;
 • wykorzystuje możliwości ekspresji nowych mediów i narzędzi współczesnego dizajnu.

Program wykładów i warsztatów

09.00–14.00
miejsce: ul. Mazowiecka 43, sale 18 i 19
warsztaty i spotkania kół naukowych, do których można dołączyć w dowolnym momencie
GR.UP'a – Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studenckie Koło Naukowe Wzornictwa PROTOTYP | Instytut Sztuki i Designu

DANE KONTAKTOWE

Instytut Sztuki i Designu

Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Sztuki i Designu