Instytut Psychologii

O Instytucie

Kadrę Instytut Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie tworzą doświadczeni psychologowie, nauczyciele akademiccy zajmujący się prowadzeniem zajęć dydaktycznych z wielu działów psychologii i działalnością naukową w różnych obszarach badawczych, w tym psychologii ogólnej, poznawczej, rozwojowej, edukacyjnej, neuropsychologii, psychologii klinicznej, zdrowia, osobowości i mediów. Badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie są objęte zarówno osoby z populacji generalnej, jak i osoby oraz osoby narażone na silne stresory i zwiększone obciążenia, osoby z niepełnosprawnościami, problemami zdrowotnymi, zaburzeniami neurorozwojowymi, schorzeniami neurologicznymi i zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zespół Instytutu Psychologii prowadzi współpracę badawczą z ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy oraz placówkami prowadzącymi działalność w obszarze różnych form praktyki społecznej i opieki zdrowotnej. Od roku akademickiego 2015/2016 w Instytucie prowadzone są jednolite studia magisterskie z psychologii. Działające w Instytucie Laboratorium Testów Psychologicznych zapewnia pracownikom i studentom możliwość korzystania z bogatego i regularnie aktualizowanego zbioru testów psychologicznych. Laboratorium Badań Neuropsychologicznych i Psychofizjologicznych umożliwia prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem komputerowych systemów do badań eksperymentalnych, mobilnych biosensorów, technik eyetrackingowych, elektroencefalograficznych (EEG), wirtualnej rzeczywistości (VR), platformy stabilometrycznej oraz urządzeń do rehabilitacji neuropsychologicznej i usprawniania procesów umysłowych. Pracownicy i studenci Instytutu Psychologii mogą także korzystać z nowoczesnej pracowni komputerowej, a także z profesjonalnego systemu do ankietowych badań zdalnych LimeSurvey i programów do statystycznej analizy danych: IBM SPSS Statistics, AMOS i Statistica.

Psychologia (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

O kierunku

Jednolite studia magisterskie z psychologii trwają pięć lat (10 semestrów) i prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Po trzecim roku studiów wybierana jest jedną z dwóch specjalności: psychologia kliniczna lub edukacyjna. Na trzecim i czwartym roku studiów odbywają się także praktyki zawodowe, prowadzone w różnych ośrodkach i placówkach pod opieką doświadczonych psychologów-praktyków. Podczas studiów możliwe jest także ukończenie zestawu kursów, wymagane do uzyskania uprawnień pedagogicznych. Podczas czterech ostatnich semestrów studiów studenci uczestniczą w seminarium magisterskim z wybranego obszaru tematycznego, na którym w kilkuosobowych grupach wykonują własny projekt badawczy pod opieką doświadczonego pracownika Instytutu i na jego podstawie przygotowują pracę magisterską. Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy magistra psychologii.

 

Praca po studiach 

Na rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunku psychologia. Psycholog może podjąć pracę w różnorodnych obszarach praktyki psychologicznej, w tym jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta, interwent kryzysowy, psychoonkolog, neuropsycholog, psycholog dziecięcy, psycholog szkolny, psycholog transportu, trener umiejętności psychologicznych, psycholog biznesu, psychodietetyk, psycholog sportu, psycholog policyjny, psycholog sądowy, a także jako psycholog zajmujący się prowadzeniem badań naukowych. Absolwenci psychologii znajdują zatrudnienie między innymi w ośrodkach edukacyjnych, placówkach opieki zdrowotnej, służbach mundurowych instytucjach samorządowych, organizacjach społecznych i pozarządowych. Wiele miejsc pracy dla psychologów oferowanych jest w przedsiębiorstwach, w tym szczególnie w działach zajmujących się rekrutacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi, public relations, sprzedażą i relacjami z klientami, marketingiem i reklamą, badaniami rynku i postaw konsumenckich, wsparciem użytkowników, tworzeniem i testowaniem oprogramowania.

 

Przyszły psycholog będzie posiadał umiejętności posługiwania się metodami diagnozy psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa (edukacja, szpitale, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media) oraz umiejętność prowadzenia badań naukowych.

 

Przyszły psycholog będzie posiadał umiejętności posługiwania się metodami diagnozy psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa (edukacja, szpitale, ośrodki penitencjarne, zakłady pracy, służby wojskowe i policyjne, marketing, reklama, media) oraz umiejętność prowadzenia badań naukowych.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 445
wykład „Fakty i mity psychologiczne”
dr Karolina Bijan i Jolanta Ciomber | Instytut Psychologii

 

10.00–10.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 445
wykład „Samoregulacja kluczem do rozwiązania problemów? – o relacji pomiędzy SR a życiem studenta- czyli czym zajmujemy się w Kole Naukowym Control UP”
Sara Rybarska | Instytut Psychologii

 

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 316
wykład „Cechy temperamentu a poziom doświadczanego stresu”
dr Łukasz Krzywoszański | Instytut Psychologii

 

12.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 316
wykład „Czy prawa półkula jest emocjonalna a lewa logiczna? Mózgowa asymetria emocji”
dr Radosława Herzog-Krzywoszańska | Instytut Psychologii

DANE KONTAKTOWE

Instytut Psychologii

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Psychologii