Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

O Instytucie

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji (IPEA) został przekształcony z Instytutu Prawa i Ekonomii (IPE) z dniem 1 października 2022 roku. Wcześniej w ramach przekształceń organizacyjnych z dawnego Instytutu Politologii działającego w ramach Wydziału Humanistycznego wyłonił się Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE). Od tego momentu aż do 30 września 2019 roku funkcjonował w ramach ówczesnego Wydziału Politologii. Z dniem 1 października 2019 roku wszedł w życie nowy Statut Uniwersytetu Pedagogicznego, który na nowo ukształtował strukturę Uczelni. W nowej strukturze IPAiE był jedną z jednostek badawczo-dydaktycznych prowadzących działalność w ramach Wydziału Nauk Społecznych. Z dniem 1 października 2020 roku IPAiE został przekształcony w Instytut Prawa i Ekonomii (IPE).

 

Od samego początku funkcjonowania Instytutu były podejmowane przedsięwzięcia mające na celu stworzenie najbardziej optymalnych warunków dla jego działalności naukowej i dydaktycznej, jak również dla bieżącej działalności organizacyjnej. Rzutują one nie tylko na jakość działania tej jednostki, ale również na wizerunek całej Uczelni. Należą do nich nie tylko działania usprawniające bieżące funkcjonowanie Instytutu, lecz także projekty, które wzmacniają prestiż Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, odbiór tej Uczelni przez obecnych jak i przyszłych studentów, gremia naukowe krajowe i zagraniczne, czy przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych.

Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia na kierunku administracja pozwalają pozyskać wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami administracji publicznej, o technikach pozyskiwania danych i informacji, normach i zasadach prawnych i etycznych panujących w strukturach i instytucjach administracyjnych, czy też podstawowych procesach zachodzących w gospodarce rynkowej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również nauk ekonomicznych.

 

Praca po studiach 

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych;
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako specjaliści do spraw marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Studia na kierunku administracja pozwalają pozyskać wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami administracji publicznej, o technikach pozyskiwania danych i informacji, normach i zasadach prawnych i etycznych panujących w strukturach i instytucjach administracyjnych, czy też podstawowych procesach zachodzących w gospodarce rynkowej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, jak również nauk ekonomicznych.

 

Praca po studiach 

 • w urzędach administracji rządowej i samorządowej;
 • w instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych;
 • w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci do spraw podatków;
 • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, fundacji, stowarzyszeń (trzeci sektor);
 • w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach czy działach marketingowych różnych firm (jako specjaliści do spraw marketingu, doradcy finansowi lub eksperci od spraw podatków).

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoiska 5, 6)

 • prezentacje kierunków studiów oferowanych przez Instytut na stoiskach
 • internetowy Konkurs z nagrodami – w ciągu całego Dnia Otwartego
 • Turystyczny pokaz animacji
 • „Gra terenowa w Uniwersytecie Pedagogicznym” – w ciągu całego Dnia Otwartego
 • „Instytutowa gra kierunkowa – UP Force” – w ciągu całego Dnia Otwartego

 

10.00–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 532 oraz online
wykład „CAMINO DE SANTIAGO – najpiękniejsza droga świata. Od Tallina do Santiago de Compostela”
dr Franciszek Mróz | Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
dołącz do spotkania

 

12.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 532 oraz online
wykład „Wakacje na Spitsbergenie – gdy w Arktyce robi się gorąco”
mgr Piotr Cybul | Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
dołącz do spotkania

 

13.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 532 oraz online
otwarte zajęcia „Jak prowadzić własną firmę? Wyniki gry symulacyjnej studentów”
dr Wojciech Maciejewski | Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipae@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji