Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

O Instytucie

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej mieści się w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Krakowie, przy ulicy Romana Ingardena 4. W pobliżu znajdują się między innymi krakowskie Błonia, Park im. Henryka Jordana, Biblioteka Jagiellońska. Budynek Wydziału Pedagogiki i Psychologii usytuowany jest bardzo blisko Rynku Głównego (około 15 minut pieszo).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

O kierunku

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół średnich, zainteresowanych pracą nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego oraz w klasach I–III szkoły podstawowej. Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest realizowany na najwyższym poziomie w Polsce co zostało potwierdzone wyróżniającą oceną przez Polską Komisję Akredytacyjną. Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z sukcesami pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

 

Praca po studiach 

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do pełnienia roli zawodowej: nauczyciela przedszkola, nauczyciela klas I–III szkoły podstawowej (nauczania początkowe, zintegrowane).

Program wykładów i warsztatów

9.30–10.00

wykład „W kręgu niezwykłego świata języka”

dr Jolanta Machowska-Goc | Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej