Instytut Neofilologii

O Instytucie

Historia Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie sięga lat 40. XX wieku, kiedy to w Krakowie powstała pierwsza uczelnia pedagogiczna, kształcąca nauczycieli, w tym także nauczycieli języków obcych. Współczesna oferta edukacyjna Instytutu Neofilologii jest bardzo bogata i oprócz specjalności nauczycielskiej obejmuje kształcenie w zakresie tłumaczenia, językoznawstwa stosowanego oraz filologii łączonych.

 

Obecnie Instytut Neofilologii prowadzi następujące kierunki: filologia germańska, filologia hiszpańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filologia włoska.

Filologia germańska (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

Specjalności:

 • nauczycielska
 • nauczycielska z modułem biznesowym
 • język niemiecki w biznesie

O kierunku
Filologia germańska pierwszego stopnia to przede wszystkim intensywny rozwój językowy. Celem nauki jest osiągnięcie biegłości językowej na poziomie C1 oraz zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu literatury, kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także samego języka niemieckiego. Dzięki możliwości wyboru specjalności kandydat samodzielnie kształtuje swoją ścieżkę edukacyjną.

 

Praca po studiach 

 • w biurach tłumaczeń;
 • w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obługą klienta niemieckojęzycznego na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów niemieckiego obszaru językowego;
 • w jednostkach administracji publicznej;
 • w szkołach językowych.

 

 

Filologia germańska (studia stacjonarne drugiego stopnia)

Specjalności:

 • nauczycielska
 • nauczycielska z modułem translatorycznym
 • przekład w biznesie

O kierunku

Studia magisterskie to poszerzanie zdobytej wiedzy i zdobywanie umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Kandydat rozwija znajomość języka na poziomie C1+ oraz kształtuje swoją ścieżkę rozwoju wybierając zajęcia oferowane w ramach specjalności.

 

Praca po studiach

 • jako tłumacz języka niemieckiego;
 • w sektorze kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne);
 • w branży turystycznej;
 • w firmach zajmujących się działalnością promocyjną;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą klienta niemieckojęzycznego;
 • w jednostkach administracji publicznej;
 • w branży szkoleniowej.

Absolwenci specjalności nauczycielskiej i nauczycielskiej z modułem translatorycznym są ponadto uprawnieni do nauczania języka niemieckiego we wszystkich typach szkół, dysponując niezbędnym przygotowaniem pedagogicznym (teoretycznym i praktycznym, zdobytym podczas praktyk w szkołach).

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 29)

 • prezentacja oferty studiów
 • możliwość rozmowy ze studentami oraz uzyskania praktycznych wskazówek na temat studiowania, a także wylosowania nagrody niespodzianki
 • wręczenie nagród dla osób wyróżnionych w konkursie online dla uczniów szkół średnich „Deutsch mit Köpfchen!”

| Instytut Neofilologii (filologia germańska)

 

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 31)

 • 9.00–10.00: prezentacja oferty studiów
 • 10.00–11.00: spotkania/rozmowy z prowadzącymi i ze studentami pierwszego roku
 • 11.00–12.00: quiz wiedzy o Francji, śpiewnie piosenek francuskich
 • 12.00–13.00: prezentacje multimedialne, poczęstunek
 • 13.00–14.00: spotkania/rozmowy z prowadzącymi i ze studentami trzeciego roku

| Instytut Neofilologii (filologia romańska)

 

9.00–9.30
miejsce: ul. Studencka 5, sala 207 oraz online (meeting ID: 396 449 402 658, passcode: fQbtVD)
wykład „Językowy obraz świata: o frazeologizmach w języku rosyjskim”
mgr Agata Jankowicz | Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)

 

9.45–10.15
miejsce: ul. Studencka 5, sala 207
wykład „Język i kultura Słowian”
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP | Instytut Neofilologii (filologia rosyjska)

 

10.30-11.00
miejsce: ul. Studencka 5, sala 207
wykład „O slangu i muzyce”
prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski | (filologia rosyjska)

DANE KONTAKTOWE

Instytut Neofilologii

ul. Studencka 5, pokój 113
telefon 12 662 67 39
filologia.germanska@up.krakow.pl

 

ul. Studencka 5, pokój 101

telefon 12 662 67 31

filologia.rosyjska@up.krakow.pl

 

ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl,

filologia.romanska@up.krakow.pl

 

ul. Podchorążych 2, pokój 249a
telefon 12 662 63 55
filologia.wloska@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Neofilologii