Instytut Nauk Technicznych

O Instytucie

Instytut Nauk Technicznych posiada w swojej ofercie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach edukacja techniczno-informatyczna, fizyka oraz inżynieria bezpieczeństwa.

 

Strukturę organizacyjną jednostki tworzy sześć katedr oraz Obserwatorium Astronomiczne. W instytucie prowadzone są badania naukowe w ramach między innymi inżynierii materiałowej, nauk o bezpieczeństwie, mechatroniki, informatyki oraz odnawialnych źródeł energii.

 

Oprócz działalności inżynieryjno-technicznej, jednostka realizuje także badania oraz dydaktykę w obszarze nauk społecznych i humanistycznych z zakresu pedagogiki obejmujące między innymi pedagogikę pracy, dydaktykę przedmiotów technicznych i zawodowych, a także neurodydaktykę.

 

Szerokie spektrum prowadzonej działalności oraz baza dydaktyczna w postaci laboratoriów i pracowni (między innymi mechatronicznej, fotowoltaicznej, elektroniki, elektrotechniki, mikroskopii świetlnej czy druku 3D) pozwala na realizację studiów ogólnotechnicznych (inżynierskich i magisterskich) z wieloma wyodrębnionymi specjalnościami.

Edukacja techniczno-informatyczna (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie)

O kierunku

Prowadzone w Instytucie Nauk Technicznych studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy ogólnotechnicznej oraz umiejętności stosowania jej w praktyce. Studia przygotowują do pracy w wielu obszarach gospodarki, administracji oraz edukacji.

Student po pierwszym roku studiów dokonuje wyboru jednej spośród czterech specjalności na studiach stacjonarnych: informatyka stosowana w technice, inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcji, mechatronika (spec. nienauczycielskie), technika z informatyką (spec. nauczycielska).

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności z zakresu dyscyplin: inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna. Ponadto dysponuje ogólną wiedzą z dziedzin nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych.

 

Praca po studiach 

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

Absolwenci wszystkich specjalności kierunku edukacja techniczno-informatyczna uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, a specjalności nauczycielskiej również uprawnienia do nauczania przedmiotów technicznych oraz informatycznych.

 

 

Edukacja techniczno-informatyczna (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Prowadzone w Instytucie Nauk Technicznych studia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna pozwalają na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy ogólnotechnicznej oraz umiejętności stosowania jej w praktyce. W ofercie są to studia 3-semestralne jak i 4-semestralne.

 

Student ma możliwość wyboru jednej z pięciu specjalności: technika z informatyką, nauczyciel przedmiotów zawodowych (spec. nauczycielskie), informatyka stosowana w technice, technologie internetowe i multimedialne, mechatronika (spec. nienauczycielskie).

 

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna (studia drugiego stopnia) ma poszerzoną wiedzę z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w szczególności w zakresie dyscypliny inżynierii materiałowej oraz dodatkowo z dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja oraz inżynieria mechaniczna. Posiada umiejętności pozwalające na rozwiązywanie złożonych problemów inżynierskich z wyżej wymienionych dyscyplin.

 

Absolwent kierunku edukacja techniczno-informatyczna po ukończeniu specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyk szczegółowych.

 

Praca po studiach 

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

 

Absolwenci specjalności technika z informatyką otrzymują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w zakresie przedmiotów: technika i informatyka oraz przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących i innych szkołach ponadpodstawowych w zakresie informatyki oraz przedmiotów zawodowych (mechatronik-informatyk, mechatronik, automatyk, technik-elektronik).

 

Absolwenci specjalności nauczyciel przedmiotów zawodowych otrzymują przygotowanie do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących i innych placówkach ponadpodstawowych.

Program wykładów i warsztatów

10.00–10.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 6N
pokaz „Piękno krystalizacji”
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP | Instytut Nauk Technicznych

 

10.30–10.50
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 6N
pokaz „Smart Materials – materiały z pamięcią kształtu”
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP | Instytut Nauk Technicznych

 

10.30–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 10
wykład „Ceramika od kuchni”
dr inż. Piotr Czaja | Instytut Nauk Technicznych

 

11.00–11.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 6N
pokaz „Piękno krystalizacji”
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP | Instytut Nauk Technicznych

 

11.15–11.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 10
wykład: „Jak latają satelity”
dr Waldemar Ogłoza | Instytut Nauk Technicznych

 

11.30–11.50
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 6N
pokaz „Smart Materials – materiały z pamięcią kształtu”
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP | Instytut Nauk Technicznych

 

11.30–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 7N
pokaz „Właściwości luminescencyjne i optyczne wybranych materiałów ceramicznych”
dr hab. Andrzej Kruk | Instytut Nauk Technicznych

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk Technicznych

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32

telefon 12 662 63 31

technika@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Nauk Technicznych