Instytut Nauk o Polityce i Administracji

O Instytucie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jest jednostką stosunkowo młodą, w której zatrudnionych jest obecnie 31 pracowników badawczo-dydaktycznych. W Instytucie studiuje ponad tysiąc studentów. Wśród nich liczną grupę stanowią studenci z zagranicy, którzy mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych kursów głównie w języku angielskim, ale także niemieckim i rosyjskim. Aktywną działalność prowadzi Koło Naukowe, podzielone na kilka sekcji, uczestnicząc w realizacji badań naukowych lub realizując własne projekty edukacyjne i badawcze. Studenci wydają także własną gazetę. Ponadto mogą korzystać z nowoczesnej bazy socjalnej, kulturalnej i sportowej którą dysponuje Uniwersytet.

Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Program studiów oferuje wiedzę na temat fundamentalnych instytucji społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i prawnych. Absolwent poznaje europejskie standardy administrowania, nowoczesne metody i narzędzia, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych. Absolwent orientuje się w problematyce ekonomicznej, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii oraz psychologii społecznej.

 

Praca po studiach 

Absolwenci uzyskują przygotowanie do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich w szeroko rozumianej administracji – zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej, jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Studia na tym kierunku przygotowują również do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

 

Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Absolwent kierunku administracja nabywa wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do działania w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych. Rozumie zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji w Polsce, innych państw demokratycznych, instytucji europejskich i międzynarodowych, w tym zagadnień z zakresu publiczno-prawnych form i procedur działania administracji, kontroli w administracji publicznej, finansów publicznych, zagadnień bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz samorządu terytorialnego..

 

Praca po studiach 

Absolwent kierunku administracja jest przygotowany do pracy w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i agendach UE, służbach dyplomatycznych, mundurowych a także w firmach prywatnych i państwowych. Uzyskuje również przygotowanie do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku europejskim.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.45

wykład „Polityka na wesoło, czyli polski żart polityczny”

dr Paweł Skorut | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

 

10.00–10.45

wykład „Historia samorządności”

dr Ryszard Kozioł | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

 

10.30–11.30

debata „Internet bardziej dzieli niż łączy ludzi”

dr Przemysław Łukasik | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

 

11.00–11.45

wykład „Czy ufać sondażom wyborczym?”

dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

 

11.15–12.15

wykład „Jak pojechać do krajów Azji Południowo-Wschodniej, dobrze się bawić i wrócić z pięknymi wspomnieniami”

dr Łukasz Stach | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

 

11.30–12.15

wykład „Mission of International Election Observer”

dr Mateusz Kamionka | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

 

12.00–12.45

wykład „Czy można żyć bez guzików? Opowieść o zatrzymanych w czasie Amiszach”

dr Małgorzata Kmak | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

12.15–13.00

wykład „Wojna we współczesnym świecie”

dr Łukasz Stach | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

 

12.15–13.00

wykład „Gadżety popkultury”

dr Beata Pawlica | Instytut Nauk o Polityce i Administracji

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
ip@up.krakow.pl

 

strona internetowa