Instytut Nauk o Informacji

O Instytucie

Instytut Nauk o Informacji to jednostka dydaktyczno-naukowa zajmująca się kształceniem w zakresie zawodów informacyjnych i badaniami z obszaru bibliologii i informatologii.

 

Oferta Instytutu Nauk o Informacji obejmuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Doraźnie organizujemy też warsztaty oraz specjalistyczne seminaria. Pracownicy Instytutu Nauk o Informacji prowadzą badania z zakresu: informacji naukowej, architektury informacji, historii książki i prasy; antropologii książki; badań rynku książki i mediów oraz czytelnictwa, naukoznawstwa i biblioterapii. Instytut Nauk o Informacji jest jedną z najstarszych placówek tego typu w kraju. Działa nieprzerwanie od 1973 roku. Do końca 2018 roku wypromowaliśmy blisko 4 tysiące specjalistów (magistrów i licencjatów). Wielu absolwentów Instytutu Nauk o Informacji zajmuje aktualnie wysokie stanowiska w instytucjach kultury i mediach lub podjęło kształcenie na studiach doktorskich.

Architektura informacji (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Celem studiów jest rozwijanie kreatywności i innowacyjności niezbędnej do intensywnej działalności projektowej także w formie działalności gospodarczej. Studiując u nas nauczysz się:

  • projektowania przestrzeni informacyjnych,
  • projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego,
  • posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania,
  • badania, analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych,
  • wizualizowania informacji oraz architektury stron internetowych.

 

Praca po studiach 

Nasz kierunek przygotowuje do pracy w sektorach: administracji publicznej i państwowej, biznesie, mediach, instytucjach kulturalnych i innych. Studia pozwolą na uzyskanie kwalifikacji i kompetencji uprawniających do podjęcia pracy w zawodach: architekta informacji,  projektanta grafiki i multimediów, projektanta grafiki stron internetowych, specjalisty od użyteczności, menedżera zawartości serwisu internetowego, specjalisty od zarządzania informacją.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.30
wykład „Dlaczego warto studiować AI?”
dr Stanisław Skórka | Instytut Nauk o Informacji
dołącz do spotkania

 

9.30–11.00
warsztaty „Piksel na oku! Jak szybko zaprojektować własny krój pisma”
mgr Ada Krawczak | Instytut Nauk o Informacji
dołącz do spotkania

 

11.00–12.00
interaktywne warsztaty „Prezentacja najciekawszych projektów z zajęć”
studenci z Koła Naukowego AI | Instytut Nauk o Informacji
dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Informacji

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 360
telefon 12 662 61 76
inoi@up.krakow.pl

 

strona internetowa