Instytut Nauk o Informacji

O Instytucie

Instytut Nauk o Informacji to jednostka dydaktyczno-naukowa zajmująca się kształceniem w zakresie zawodów informacyjnych i badaniami z obszaru bibliologii i informatologii.

 

Prowadzimy studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Doraźnie organizujemy też warsztaty oraz specjalistyczne seminaria. Pracownicy Instytutu Nauk o Informacji prowadzą badania z zakresu: informacji naukowej, architektury informacji, historii książki i prasy; antropologii książki; badań rynku książki i mediów oraz czytelnictwa, naukoznawstwa i biblioterapii. Instytut Nauk o Informacji jest jedną z najstarszych placówek tego typu w kraju. Działa nieprzerwanie od 1973 roku. Do końca 2018 roku wypromowaliśmy blisko cztery tysiące specjalistów (magistrów i licencjatów). Wielu absolwentów Instytutu Nauk o Informacji zajmuje aktualnie wysokie stanowiska w instytucjach kultury i mediach lub podjęło kształcenie na studiach doktorskich.

Architektura informacji (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Architekt informacji to osoba: tworząca strukturę lub mapę informacji, która pozwala innym znaleźć własną ścieżkę do wiedzy, która projektując konstrukcję informacyjną, potrafi uwzględnić jednocześnie potrzeby użytkownika oraz interesy instytucji utrzymującej serwis, mająca za zadanie ułatwić użytkownikom zarówno zrozumienie skomplikowanych treści, jak i ich szybkie odnalezienie. W związku z tym dba o łatwość w wyszukiwaniu treści, odpowiednią nawigację, zastosowanie właściwych nazw dla różnych etykiet, grupowanie informacji a także nadawanie im hierarchii.

 

Studiując u nas nauczysz się:

  • projektowania przestrzeni informacyjnych,
  • projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego,
  • posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania,
  • badania, analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych,
  • wizualizowania informacji oraz architektury stron internetowych.

 

Praca po studiach 

  • sektor prywatny: branża IT, korporacje, portale i serwisy internetowe, agencje interaktywne, agencje marketingowe;
  • sektor publiczny: urzędy wszystkich szczebli, państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • sektor pozarządowy: fundacje, stowarzyszenia.

Program wykładów i warsztatów

9.15–10.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 263
warsztaty „Stwórz stronę sklepu online w 30 minut! Warsztaty projektowe”
Koło Naukowe Architektów Informacji | Instytut Nauk o Informacji

 

11.30–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 263
warsztaty „Piktogramowa naklejka”
mgr Ada Krawczak | Instytut Nauk o Informacji

 

12.00–12.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 263
wykład „Dlaczego warto studiować AI?”
dr Stanisław Skórka | Instytut Nauk o Informacji

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Informacji

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 360
telefon 12 662 61 76
inoi@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Nauk o Informacji