Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

O Instytucie

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od kilku lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Kształcimy studentów na kierunkach: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo międzynarodowe (w języku polskim i angielskim) oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Potencjał naukowy i dydaktyczny Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie wzbogacony jest przez współpracę z innymi uczelniami, między innymi z Akademią Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Dowództwem Strategicznym Sił Zbrojnych USA. Instytut prowadzi stałą współpracę z instytucjami i służbami, między innymi z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Krakowa. Pracownicy Instytutu organizują systematycznie konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie, aktywnie uczestniczą także w konferencjach organizowanych przez inne placówki i towarzystwa naukowe. Ponadto, prowadzą wykłady dla studentów zagranicznych w Polsce oraz odbywają staże zagraniczne służące wymianie informacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych.

Bezpieczeństwo międzynarodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z aspektem międzynarodowym bezpieczeństwa, takich jak: organizacje międzynarodowe, geopolityka, spory i konflikty zbrojne, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, strategie bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych, organy i instytucje międzynarodowe, odpowiedzialne za bezpieczeństwo globalne i regionalne.

 

Praca po studiach 

Absolwenci mogą być zatrudniani jako: specjaliści z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, specjaliści analitycy: procesów oraz danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, organizacji i instytucji międzynarodowych oraz w sektorze prywatnym, także związanym z działalnością międzynarodową. Z uwagi na profil polityczny, militarny i wywiadowczy, nabędą umiejętności warsztatowe pracowników służb specjalnych.

Program wykładów i warsztatów

11.30–11.50

wykład „Legia Akademicka – student w mundurze”

ppor. Przemysław Wywiał, kpr. rez. Paulina Rus | Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

 

strona internetowa