Instytut Matematyki

O Instytucie

Instytut Matematyki kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie możliwe jest na specjalnościach: nauczycielskiej i uniwersalnej.

 

Absolwenci nabywają umiejętności z matematyki wyższej, programowania, analizy danych, dydaktyki oraz kwalifikacje nauczycielskie. Najlepsi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy naukowej i studiów doktoranckich.

 

Instytut wspiera działania oraz organizacje studenckie, promujące matematykę, nauczanie matematyki oraz popularyzację matematyki. Studenci mają możliwość udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej między innymi w ramach programu Erasmus+.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu prowadzi badania naukowe w wielu dziedzinach matematyki (geometria, analiza, równania różniczkowe, statystyka, podstawy matematyki, dydaktyka matematyki, algebra). Organizuje i aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczy w badaniach naukowych w ramach projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Zgrany zespół nauczycieli akademickich otwiera unikalne możliwości kształcenia na specjalności matematyka nauczycielska (w zespole są czynni nauczyciele krakowskich szkół) oraz przygotowuje do wejścia na rynek pracy poza sektorem edukacyjnym poprzez naukę modelowania matematycznego, przekazywania kompetencji w zakresie IT oraz technik i strategii analizy i syntezy skomplikowanych problemów praktycznych w ramach specjalności matematyka uniwersalna (specjalność tylko na studiach stacjonarnych). Istnieje możliwość łączenia obu specjalności.

 

Praca po studiach 

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska przygotowany jest do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z kształceniem. Absolwent specjalności nienauczycielskiej bez trudu znajduje pracę w rozmaitych sektorach gospodarki opartej na wiedzy, w tym bankowym, ubezpieczeniowym, przemyśle i usługach IT.

 

 

Matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Zespół nauczycieli akademickich otwiera unikalne możliwości kształcenia na specjalności matematyka nauczycielska (w zespole są czynni nauczyciele krakowskich szkół) oraz przygotowuje do wejścia na rynek pracy poza sektorem edukacyjnym poprzez naukę modelowania matematycznego, przekazywania kompetencji w zakresie IT oraz technik i strategii analizy i syntezy skomplikowanych problemów  praktycznych w ramach specjalności matematyka uniwersalna (specjalność tylko na studiach stacjonarnych). Istnieje możliwość uzupełnienia kwalifikacji pedagogicznych ze studiów pierwszego stopnia na specjalności matematyka nauczycielska + II etap edukacyjny.

 

Praca po studiach

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska przygotowany jest do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z kształceniem. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna - wychowawcy, osoby adaptacyjno - integrującej. Zdobywa także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych. Absolwent matematyki bez trudu znajduje również pracę w rozmaitych sektorach gospodarki opartej na wiedzy, w tym bankowym, ubezpieczeniowym, przemyśle i usługach IT.

Program wykładów i warsztatów

9.00–10.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 118
warsztaty „IMAGINARY – ciekawe powierzchnie”
dr Ireneusz Krech | Instytut Matematyki

 

10.00–10.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 118
spotkanie ze studentami z Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
| Instytut Matematyki

 

10.15–11.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 118
warsztaty „HEX – zasady gry, strategie”
dr Jakub Kabat | Instytut Matematyki

 

11.45–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 118
spotkanie ze studentami z Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
| Instytut Matematyki

 

12.00–13.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 118
warsztaty „Kostka Rubika – tips & tricks”
dr Karol Gryszka | Instytut Matematyki

 

13.30–13.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 118
spotkanie ze studentami z Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego
| Instytut Matematyki

DANE KONTAKTOWE

Instytut Matematyki

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Matematyki