Instytut Matematyki

O Instytucie

Instytut Matematyki kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku matematyka w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kształcenie możliwe jest na specjalnościach: nauczycielskiej i uniwersalnej.

 

Absolwenci nabywają umiejętności z matematyki wyższej, programowania, analizy danych, dydaktyki oraz kwalifikacje nauczycielskie. Najlepsi absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy naukowej i studiów doktoranckich.

 

Instytut wspiera działania oraz organizacje studenckie, promujące matematykę, nauczanie matematyki oraz popularyzację matematyki. Studenci mają możliwość udziału w międzynarodowej wymianie studenckiej między innymi w ramach programu Erasmus+.

 

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu prowadzi badania naukowe w wielu dziedzinach matematyki (geometria, analiza, równania różniczkowe, statystyka, podstawy matematyki, dydaktyka matematyki, algebra). Organizuje i aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Uczestniczy w badaniach naukowych w ramach projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Zgrany zespół nauczycieli akademickich otwiera unikalne możliwości kształcenia w kierunku nauczania matematyki (są w nim czynni nauczyciele krakowskich szkół) oraz przygotowuje do wejścia na rynek pracy poza sektorem edukacyjnym poprzez naukę modelowania matematycznego, przekazywania kompetencji w zakresie IT oraz technik i strategii analizy i syntezy skomplikowanych problemów praktycznych.

 

Praca po studiach 

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska przygotowany jest do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z kształceniem. Absolwent specjalności nienauczycielskiej bez trudu znajduje pracę w rozmaitych sektorach gospodarki opartej na wiedzy, w tym bankowym, ubezpieczeniowym, przemyśle i usługach IT.

 

Matematyka (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Zespół nauczycieli akademickich otwiera unikalne możliwości kształcenia w kierunku nauczania matematyki (są w nim czynni nauczyciele krakowskich szkół) oraz przygotowuje do wejścia na rynek pracy poza sektorem edukacyjnym poprzez naukę modelowania matematycznego, przekazywania kompetencji w zakresie IT oraz technik i strategii analizy i syntezy skomplikowanych problemów praktycznych

 

Praca po studiach 

Absolwent specjalności matematyka nauczycielska przygotowany jest do pracy we wszelkiego rodzaju instytucjach związanych z kształceniem. Jest przygotowany do pełnienia funkcji opiekuna - wychowawcy, osoby adaptacyjno - integrującej. Zdobywa także wstępne przygotowanie umożliwiające prowadzenie badań edukacyjnych.
Absolwent specjalności nienauczycielskiej bez trudu znajduje pracę w rozmaitych sektorach gospodarki opartej na wiedzy, w tym bankowym, ubezpieczeniowym, przemyśle i usługach IT.

 

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.30

warsztaty „Turniej Hex-a”

dr Jakub Kabat | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

9.30–10.00

wykład „Wybuchające kropki”

Jolanta Kałuża, Monika Chruściel, Gabriela Pięta | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

10.00–10.30

wykład „Czy muzyka może pomóc w zrozumieniu matematyki”

mgr Paulina Fraś | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

10.30–11.00

warsztaty „Turniej Hex-a”

dr Jakub Kabat | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30

wykład „Historia nieskończoności w matematyce. Kepler, Galileusz, Cavalieri, Newton i ich spotkania z nieskończonością”

mgr inż. Joanna Markowicz | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

11.30–12.00

wykład „Paradoksy nieskończoności”

Sandra Branicka, Maciej Zięba | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

12.00–12.30

wykład „Magiczna kostka”

dr Karol Gryszka | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

 

12.30–13.00

wykład „Wybrane sofizmaty”

Maciej Pawlica, Justyna Droźdź, Izabela Końpa | Instytut Matematyki

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Matematyki

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

 

strona internetowa