Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

O Instytucie

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, będący częścią Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce, podczas dorocznej ewaluacji poziomu naukowego i artystycznego prowadzonej działalności otrzymał kategorię A. Kategoria ta, przyznawana jest uczelniom wyróżniającym się jakością kształcenia oraz wysokim poziomem prowadzonych działań artystycznych i pedagogicznych.

 

Programy zajęć pozwalają na wszechstronne rozwijanie zainteresowań i przyszłych kompetencji zawodowych, dają szansę realizacji własnych projektów, łączenia artystycznej pasji z naukową refleksją. Obok tych związanych z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą, działają pracownie intermediów, ceramiki artystyczne i rzeźby, w tym z wykorzystaniem druku 3D.

 

W naszej ofercie są również nowatorskie pracownie obejmujące digital painting, rysunek narracyjny oraz interdyscyplinarne pracownie łączące naukę i sztukę w ramach kierunku art & science.

 

Cechą wyróżniającą kadrę Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej jest jej interdyscyplinarność, obejmująca zarówno warsztat klasyczny, jak i nowe media/nowe technologie, ora działania artystyczne realizowane w przestrzeni społecznej.

 

Instytut tworzą obecnie Katedra Malarstwa, Katedra Edukacji Artystycznej oraz Katedra Badań Artystycznych. Prowadzone są trzy kierunki: malarstwo oraz sztuka i edukacja to studia dwustopniowe (licencjackie i magisterskie) oraz art & science (magisterskie).

 

Na kierunku Sztuka i Edukacja oferujemy dwie specjalizacje: nauczycielską oraz animacja kultury. Na studiach magisterskich animacja kultury jest otwarta dla licencjatów wszystkich kierunków studiów, natomiast specjalność nauczycielska dla licencjatów kierunków artystycznych (z możliwością uzupełnienia kursów koniecznych do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych).

 

Poza działalnością dydaktyczną Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej jest organizatorem licznych wystaw, konkursów, konferencji naukowych, przygotowuje projekty i wydarzenia artystyczne:

  • Instytutowe Koło Artystyczno-Naukowe uzyskało grant na realizację projektu ze szkołą dla osób niewidomych i niedowidzących przy ul. Tynieckiej. Prowadzimy projekty i działania w przestrzeni społecznej i miejskiej.
  • Nocne Malowanie prowadzone przez Pracownię 16 oraz Czarny Zakład to działania na żywo, performance malarsko-muzyczny, którego efektem jest wystawa uczestników: studentów, absolwentów i wszystkich zainteresowanych z zewnątrz.
  • Organizacja wystaw w ramach festiwalu sztuki współczesnej Cracow Gallery Week KRAKERS.
  • Współpraca międzynarodowa (wystawy/projekty/wymiana).

 

Współpracujemy z instytucjami w kraju i za granicą, są to między innymi: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Univesity of Saint Thomas w Houston, University of West Bohemia w Pilznie, Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie, Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie i Kamieńcu Podolskim, UMCS w Lublinie. W Krakowie realizujemy projekty wspólnie z Muzeum Narodowym, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK , Małopolskim Instytutem Kultury, ARTzona, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Stowarzyszeniem Artystycznym Otwarta Pracownia oraz CSW Wiewiórka.

 

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej łączy nauczanie sztuki z kształceniem przyszłych nauczycieli i animatorów kultury. Programy zajęć pozwalają na wszechstronne rozwijanie zainteresowań studentów, dają szansę realizacji własnych projektów, łączenia artystycznej pasji z naukową refleksją. Obok tych związanych z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą, działają pracownie intermediów, ceramiki artystycznej, a także powstają nowatorskie obejmujące digital painting, body art, rysunek narracyjny.

Art & science (studia stacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Jeśli chcesz poznać potencjał art based research, nauczyć się pracy w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, podmiotach przemysłów kreatywnych i art-biznesu oraz zyskać przewagę na polu sztuki – te studia są dla Ciebie.

 

Art & science to pierwsze w Polsce międzyobszarowe indywidualne studia artystyczne.

 

Silnie spersonalizowany plan studiów pozwala na kreatywne łączenie sztuki współczesnej z najnowszymi osiągnięciami nauki. Studentki i studenci wspierani przez indywidualnych tutorów mogą stworzyć swoje własne, zindywidualizowane studia realizując oryginalne pomysły interakcji pomiędzy dziedziną sztuki a szeregiem dyscyplin naukowych oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

 

Są wśród nich miedzy innymi: nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, informatyka techniczna i telekomunikacyjna, inżynieria materiałowa, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, matematyka, nauki biologiczne, nauki fizyczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.

 

Dajemy Wam swobodę interakcji sztuki i projektowania z całym spektrum nauk humanistycznych, społecznych, technicznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Wspieramy w dostępie do najlepszych specjalistów i aparatury badawczej. Jeszcze nigdy studia artystyczne nie dawały takich możliwości w jednym miejscu. Jest to możliwe dzięki synergicznemu wykorzystaniu różnych kompetencji naukowych skumulowanych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 

Zapewniamy indywidualne podejście wraz z tutoringiem adresowanym do każdej i każdego z Was oraz dobrą atmosferę w zintegrowanym i zaprzyjaźnionym zespole. Do tego wspólne projekty, wyjazdy i wystawy oraz regularny kontakt z visiting professors z Polski i świata.

 

Zapraszamy zarówno absolwentów studiów pierwszego stopnia w zakresie sztuki i dizajnu, jak również wszystkie osoby z tytułem licencjata z innych dziedzin, które chciałyby studiować i budować swoją karierę w oparciu o połączenie odkrywczości i indywidualnego podejścia świata sztuki z najnowszą wiedzą naukową z różnych obszarów badań.

 

Praca po studiach

Art & science kształci nie tylko artystów. Pozwala uzyskać kwalifikacje do prowadzenia interdyscyplinarnych prac rozwojowych w zespołach projektowych w podmiotach sektora kreatywnego, w szczególności w firmach branży reklamy, rynku sztuki i antyków, rzemiosła, designu, mody, filmu, gier komputerowych, sztuk performatywnych, rynku wydawniczego, oprogramowania oraz mediów masowych, internetu i branży IT. Przygotowuje do pracy na stanowiskach projektanta, copywritera, dyrektora artystycznego, dyrektora kreatywnego i równorzędnych. Kształtuje unikatowe zdolności do wykonywania prac z zakresu sztuk wizualnych w technologiach współczesnych i tradycyjnych. Daje szeroką wiedzę z historii i teorii sztuki współczesnej oraz najbardziej aktualnych metod badawczych różnych dziedzin nauki.

Program wykładów i warsztatów

11.00–15.00
miejsce: ul. Mazowieckiej 43, sala 18

  • możliwość zobaczenia jak wyglądają studia artystyczne oraz pracownie Instytutu
  • spacer po pracowniach z Dyrektorem Instytutu prof. dr. hab. Piotrem Jarguszem
  • możliwość prezentacji Waszych prac oraz uczestnictwa w zajęciach malarskich

| Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

DANE KONTAKTOWE

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Kraków, ul. Mazowiecka 43

telefon 12 662 66 72

insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej