Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

O Instytucie

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej łączy nauczanie sztuki z kształceniem przyszłych nauczycieli i animatorów kultury. Programy zajęć pozwalają na wszechstronne rozwijanie zainteresowań studentów, daje szansę realizacji własnych projektów, łączenia artystycznej pasji z naukową refleksją. Obok tych związanych z malarstwem, rysunkiem i rzeźbą, działają pracownie intermediów, ceramiki artystycznej, a także powstają nowatorskie obejmujące digital painting, body art, rysunek narracyjny.

 

Instytut tworzą obecnie Katedra Malarstwa oraz Katedra Edukacji Artystycznej. Prowadzone są dwa kierunki: malarstwo –studia pierwszego i drugiego stopnia oraz sztuka i edukacja –studia pierwszego i drugiego stopnia oferujące specjalności: nauczycielską oraz animacja kultury. Na studiach magisterskich animacja kultury jest otwarta dla licencjatów wszystkich kierunków studiów, natomiast specjalność nauczycielska dla licencjatów kierunków artystycznych (z możliwością uzupełnienia kursów koniecznych do uzyskania pełnych kwalifikacji pedagogicznych).

Malarstwo (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia na kierunku malarstwo pozwalają na opanowanie tradycyjnego warsztatu i klasycznych technik artystycznych, a jednocześnie dają szansę poznania możliwości nowych mediów i realizowania własnych projektów twórczych w wybranych dyscyplinach pokrewnych. Plan studiów zawiera również wykłady z historii i teorii sztuki, filozofii z elementami estetyki oraz zajęcia między innymi z obszaru zarządzania projektami twórczymi, autopromocji i marketingu sztuki.

 

Praca po studiach 

Absolwent malarstwa może w naszym Instytucie kontynuować studia na poziomie drugiego stopnia na kierunku Sztuka i Edukacja i uzyskać kwalifikacje do bycia animatorem kultury lub nauczycielem przedmiotów artystycznych w szkole. Może wykonywać wolny zawód artysty malarza.

 

Malarstwo (studia stacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Studia drugiego stopnia, na kierunku Malarstwo, pozwalają na opanowanie tradycyjnego warsztatu i klasycznych technik artystycznych, a jednocześnie dają szansę poznania możliwości nowych mediów i realizowania własnych projektów twórczych w wybranych dyscyplinach pokrewnych. Wychodzimy także poza pracownie proponując działania artystyczne w przestrzeni społecznej. Studenci mają możliwość udziału w wystawach organizowanych wspólnie z prowadzącymi.

 

Praca po studiach 

Podczas studiów student nabywa gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu teorii i technologii malarstwa, co stanowi podstawę do kontynuacji własnej ścieżki artystycznej na rynku sztuki. Studia na kierunku malarstwo otwierają również możliwości zawodowe, nie ograniczające się tylko do malarstwa sztalugowego. Absolwent kierunku może podjąć pracę jako twórca murali, ilustracji, a dzięki nabytym w trakcie studiów umiejętności z zakresu digital paintingu, pracy w szeroko pojętym przemyśle kreatywnym.

DANE KONTAKTOWE

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Kraków, ul. Mazowiecka 43

telefon 12 662 66 72

insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa