Instytut Historii i Archiwistyki

O Instytucie

Instytut powstał w 1949 roku. Nasi pracownicy zatrudnieni w siedmiu katedrach podejmują różnorodną problematykę badawczą, a jej wyniki z powodzeniem publikują w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wydają także monografie i dzielą się swoją wiedzą popularyzując historię. W 2017 roku po całościowej ocenie jakości działalności naukowej Instytut uzyskał bardzo wysoką kategorię A.

 

Każdego roku organizujemy wiele konferencji naukowych, szkolimy nauczycieli, prowadzimy wykłady i warsztaty dla uczniów. Prężnie rozwija się nasza współpraca zagraniczna z uniwersytetami oraz instytucjami naukowymi – angielskimi, austriackimi, czeskimi, litewskimi, niemieckimi, rosyjskimi, słowackimi, węgierskimi czy ukraińskimi. Nasi pracownicy i doktoranci uczestniczą w licznych grantach krajowych i zagranicznych, natomiast studenci rozwijają swoje pasje w trzech sekcjach Koła naukowego.

 

Prowadzimy także studia podyplomowe: Historia i wiedza o społeczeństwie, Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, Totalitaryzm – nazizm – Holokaust.

 

Instytut sprawuje patronat merytoryczny nad Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie.

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Program studiów skupia się na teoretycznych i praktycznych problemach współczesnej archiwistyki oraz bardzo szeroko pojętego zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną. Naszym dodatkowym atutem są zajęcia z zakresu informatologii, co w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwala nabyć kompetencje przydatne w wykonywaniu każdej profesji.

 

Praca po studiach 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją, infobroker. Absolwenci będą przygotowani do pracy w archiwach państwowych, zakładowych, kościelnych, czy sektora prywatnego oraz w instytucjach kultury. Uzyskają kompetencje niezbędne w pracy urzędnika – będą specjalistami w zakresie koordynowania czynności kancelaryjnych oraz nabędą umiejętności elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zyskają przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako researcher w mediach i specjalistycznych działach dokumentacyjnych przedsiębiorstw i firm.

 

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją, infobrokerstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Program studiów skupia się na teoretycznych i praktycznych problemach współczesnej archiwistyki oraz bardzo szeroko pojętego zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną. Dodatkowym atutem są zajęcia z zakresu informatologii, co w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwala nabyć kompetencje przydatne w wykonywaniu każdej profesji.

 

Praca po studiach 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją, infobroker. Absolwenci będą przygotowani do pracy w archiwach państwowych, zakładowych, kościelnych, czy sektora prywatnego oraz w instytucjach kultury. Uzyskają kompetencje niezbędne w pracy urzędnika – będą specjalistami w zakresie koordynowania czynności kancelaryjnych oraz nabędą umiejętności elektronicznego zarządzania dokumentacją. Zdobędą przygotowanie do pracy w firmach brokerskich lub jako researcher w mediach i specjalistycznych działach dokumentacyjnych przedsiębiorstw i firm.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.30

wykład „Prezentacja działalności Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”

dr Mateusz Drozdowski | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

 

10.00–10.30

wykład „Turystyka historyczna. Studiuj ambitnie, pracuj z przyjemnością”

dr Anna Penkała-Jastrzębska, dr Natalia Bursiewicz | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

 

11.00–11.30

wykład „Problemy krakowskiego studenta w epoce jagiellońskiej – skąd wziąć pieniądze, co robić w czasie wolnym i czy w ogóle warto studiować?”

prof. dr hab. Jerzy Rajman | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

 

11.30–12.00

wykład „Nauczanie Historii Polski w kontekście globalnym”

dr Piotr Puchalski | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

 

 

12.00–12.30

wykład „Tajemnice drzewa genealogicznego”

dr hab. Mateusz Wyżga, prof. UP | Instytut Historii i Archiwistyki

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Historii i Archiwistyki

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

 

strona internetowa