Instytut Historii i Archiwistyki

O Instytucie

Instytut powstał w 1949 roku. Nasi pracownicy zatrudnieni w siedmiu katedrach podejmują różnorodną problematykę badawczą, a jej wyniki z powodzeniem publikują w wysoko punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Wydają także monografie i dzielą się swoją wiedzą popularyzując historię.

 

Każdego roku organizujemy wiele konferencji naukowych, szkolimy nauczycieli, prowadzimy wykłady i warsztaty dla uczniów. Prężnie rozwija się nasza współpraca zagraniczna z uniwersytetami oraz instytucjami naukowymi – angielskimi, austriackimi, czeskimi, litewskimi, niemieckimi, słowackimi, węgierskimi czy ukraińskimi. Nasi pracownicy i doktoranci uczestniczą w licznych grantach krajowych i zagranicznych, natomiast studenci rozwijają swoje pasje w trzech sekcjach koła naukowego.

 

Prowadzimy także studia podyplomowe archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, historia i wiedza o społeczeństwie.

 

Instytut sprawuje patronat merytoryczny nad Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie.

Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja

Archiwistyka, biurowość i cyfryzacja (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Program studiów skupia się na teoretycznych i praktycznych problemach współczesnej archiwistyki oraz bardzo szeroko pojętego zarządzania dokumentacją, zarówno tradycyjną, jak i elektroniczną. Naszym dodatkowym atutem są zajęcia z zakresu szeroko rozumianej cyfryzacji, co w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego pozwala nabyć kompetencje przydatne w wykonywaniu każdej profesji.

 

Praca po studiach

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe to: archiwista, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją, koordynator czynności kancelaryjnych.

Absolwent:

  • będzie mógł zarządzać dokumentacją współczesną w instytucjach państwowych i samorządowych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych oraz innych jednostkach organizacyjnych;
  • będzie przygotowany do pracy w instytucjach kultury i nauki, w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i bieżących;
  • zdobędzie umiejętności obsługi systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, programów komputerowych do obsługi biurowości oraz tworzenia i zarządzania prostymi bazami danych;
  • zdobędzie wiedzę jak wyszukiwać, oceniać, selekcjonować, przetwarzać i udostępniać informacje w kontekście historyczno-archiwalnym oraz w realiach współczesnej biurowości;
  • zostanie przygotowany do wykonywania pracy w środowisku wirtualnym – obsługi urządzeń, oprogramowania, systemów oraz wspierania użytkowników w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii.

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wystawa i prezentacje dotyczące projektów naukowych i działalności Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki
| Instytut Historii i Archiwistyki

 

10.00–10.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wykład „Kuchnia dawna – prawdy i mity”
dr Marcin Gadocha | Instytut Historii i Archiwistyki

 

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
prezentacja nowych pięcioletnich jednolitych studiów historii, spotkanie z dyrekcją i pracownikami Instytutu
| Instytut Historii i Archiwistyki

 

12.30–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wykład „Osiągnij wyższy level wiedzy o archiwach i zdobądź odznakę łowcy archiwaliów, czyli krótko o tym, jak działa archiwum i jak szukać w nim źródeł”
dr Monika Cołbecka, dr Hubert Mazur | Instytut Historii i Archiwistyki

 

13.30–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 337
wykład „Historia dobrze opowiedziana, czyli bliskie spotkanie z trzema zabytkami ze zbiorów Muzeum Krakowa”
dr Michał Niezabitowski | Instytut Historii i Archiwistyki

DANE KONTAKTOWE

Instytut Historii i Archiwistyki

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki