Instytut Filozofii i Socjologii

O Instytucie

Instytut Filozofii i Socjologii to przede wszystkim ludzie z pasją, a ludzie tworzący Instytut Filozofii i Socjologii to wszechstronna i dynamiczna kadra naukowców. Instytut Filozofii i Socjologii tworzy zespół osób, które poza dorobkiem badawczym mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w praktycznej aplikacji wiedzy (trenerzy biznesu, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych, edukatorzy, aktywiści). Z ponad dwudziestoletnim stażem Instytut Filozofii i Socjologii oferuje wszystkim chętnym studia z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i interdyscyplinarnych, które dają perspektywę satysfakcjonującej pracy na przyszłość. Studia w Instytut Filozofii i Socjologii dadzą solidne kompetencje i możliwość praktycznego korzystania ze zdobytej wiedzy – także w ramach otwartych kursów i szkoleń.

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Są to studia które pozwalają lepiej zrozumieć siebie i innych. Studia skupiają się na kwestiach praktycznych z filozofii i psychologii, skoncentrowanych wokół człowieka i jego potrzeb. Oferowany kierunek jest dla każdego, kto chce twórczo rozwijać się oraz świadomie prowadzić własny rozwój. Student zdobywa wiedzę ogólnofilozoficzną, wspartą przez aktualną wiedzę psychologiczną, a treści omawiane na zajęciach dotyczą człowieka i jego rozwoju. Słuchacz pozna między innymi filozoficzne koncepcje szczęścia, psychologiczne procesy poznawcze, filozoficzne koncepcje samorozwoju, filozofię i psychologię emocji oraz wschodnie i zachodnie koncepcje świadomości. Istotny element kursu stanowią zajęcia praktyczne, takie jak warsztaty asertywności czy warsztaty z myślenia krytycznego.

 

Praca po studiach 

Studia dają kwalifikacje do pracy we wszystkich zawodach, które wymagają wiedzy o człowieku, jego motywacji, pragnieniach i celach oraz kompetencji w obcowaniu z drugim człowiekiem (na przykład marketing, coaching, public relations, dziennikarstwo, animacja kultury, copywriting, praca w social mediach, doradztwo filozoficzne). Studia filozoficzne rozwijają zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, przekonującego przedstawiania własnego stanowiska oraz kompetencje komunikacyjne, zwłaszcza w zakresie asertywności, negocjacji i pracy w grupie. Absolwent jest przygotowany do dalszej edukacji jako psycholog lub psychoterapeuta, gdzie niezbędna jest wrażliwość na ludzkie potrzeby oraz umiejętność rzeczowej rozmowy o hierarchii priorytetów w życiu.

Program wykładów i warsztatów

11.00–11.10
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
powitanie uczestników
dr hab. Paulina Rojek-Adamek prof. UP | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

11.00–11.25
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
wykład „«Poznaj samego siebie» – co oznacza to hasło w ustach filozofa?”
prof. dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady | Instytut Filozofii i Socjologii (filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii)

 

11.10–12.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wykład „Co z tą socjologią?”
dr Aldona Guzik | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

11.20–11.40
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wykład „Od kultury narcyzmu do społeczeństwa autyzmu”
dr Grzegorz Kubiński | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

11.25–11.50
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
prezentacja kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii
dr Maciej Urbanek | Instytut Filozofii i Socjologii (filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii)

 

11.40–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wykład „Wprowadzenie do socjologii biznesu i design thinking”
dr hab. Paulina Rojek-Adamek prof. UP | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

11.50–12.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
wykład „Filozoficzne poszukiwania istoty człowieczeństwa”
dr Paweł Sznajder | Instytut Filozofii i Socjologii (filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii)

 

12.00–12.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wystąpienie „Perspektywy rozwoju naukowego na kierunku socjologia”
Nikola Nowak, Olgierd Madejski (Socjologiczne Koło Naukowe UP) | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

12.15–12.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wystąpienie „Socjologia biznesu – Socjologia a wybory życiowe młodych ludzi”
Sandra Pasich (studentka) | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

12.15–12.40
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
wykład „Jak stawać się człowiekiem? O antropotechnikach”
dr Łukasz Kołoczek | Instytut Filozofii i Socjologii (filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii)

 

12.30–12.55
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wykład „Czym zajmuje się kognitywistyka?”
dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

12.40–12.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
prezentacja kierunku zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
dr Magdalena M. Baran | Instytut Filozofii i Socjologii (zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)

 

12.45–13.05
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
wykład „Organizacje pozarządowe – pasja, która może być Twoją pracą”
dr Magdalena M. Baran | Instytut Filozofii i Socjologii (zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)

 

12.55–13.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wykład „Czy można zastępować zmysły?”
dr Magdalena Reuter | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

13.05–13.20
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
prezentacja studentów zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi
| Instytut Filozofii i Socjologii (zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)

 

13.20–13.35
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
projekt studencki
Ewelina Juszczyńska | Instytut Filozofii i Socjologii (zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)

 

13.20–13.45
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
warsztaty „Prowadzenie badań w naukach o poznaniu z wykorzystaniem technologii VR”
dr Paweł Gwiaździński | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

13.35–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 121
wykład „Event managemant”
dr Mateusz Szast | Instytut Filozofii i Socjologii (zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi)

 

13.45–14.10
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 30
wystąpienie „Działalność Koła Naukowego Kognitywistyki i perspektywy jego dalszego rozwoju”
Monika Sarnat, Jakub Rys | Instytut Filozofii i Socjologii (socjologia oraz kognitywistyka)

 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Filozofii i Socjologii

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242

telefon 12 662 62 23 

ifis@up.krakow.pl 

 

strona internetowa Instytutu Filozofii i Socjologii