Instytut Filologii Angielskiej

O Instytucie

Filologia angielska istnieje na Uniwersytecie Pedagogicznym od 1991 roku, rozpoczynając od Nauczycielskiego Studium Języka Angielskiego. W ciągu 30 lat rozwijała się dynamicznie, poszerzając ofertę studiów oraz zwiększając liczbę studentów i pracowników. Zwieńczeniem tych przemian było wyodrębnienie się samodzielnego Instytutu Filologii Angielskiej ze struktur Instytutu Neofilologii w 2020 roku.

Filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Absolwent specjalności przekładoznawstwo (specjalność nienauczycielska) posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii i praktyki tłumaczenia. Potrafi pracować w środowisku wielokulturowym, krytycznie analizować różne gatunki tekstów oraz sporządzać tłumaczenia pisemne nieskomplikowanych tekstów użytkowych, specjalistycznych i literackich. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

Absolwent specjalności komunikacja językowa – języki specjalistyczne (nienauczycielska) posiada podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej pragmatyki komunikacji językowej, odmian języka i gatunków tekstów, języka mediów, turystyki i biznesu. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

Praca po studiach

Absolwenci specjalności przekładoznawstwo (specjalność nienauczycielska) mogą znaleźć pracę:

 • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe. radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
 • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Absolwenci specjalności komunikacja językowa – języki specjalistyczne (nienauczycielska) mogą znaleźć pracę:

 • w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe. radiowe i telewizyjne), w biurach podróży, w biurach tłumaczeń;
 • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

 

Filologia angielska (studia stacjonarne jednolite)

O kierunku

Absolwent posiada wiedzę na temat podstaw psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języków obcych, jak również odbywa praktyki zawodowe w szkole.

 

Praca po studiach

 • na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w tym w centrach e-learningowych korporacji;
 • w szkołach językowych, na lektoratach;
 • jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach wszystkich typów.

 

 

Filologia angielska (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia)

O kierunku

Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

 

W ramach specjalności nauczycielskiej oferowane są następujące ścieżki kształcenia:

 • metodyka nauczania i nauczyciel cyfrowy
 • kultura, literatura i media

 

Warunkiem uruchomienia danej ścieżki jest zgłoszenie minimum 20 studentów.

 

Absolwent specjalności nienauczycielskiej posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wybranej specjalności. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1+ (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

 

W ramach specjalizacji nienauczycielskiej oferowane są następujące ścieżki kształcenia:

 • przekładoznawstwo
 • komunikacja językowa
 • kultura, literatura i media

Warunkiem uruchomienia danej ścieżki jest zgłoszenie minimum 20 studentów.

 

Praca po studiach

Absolwent specjalności nauczycielskiej może pracować:

 • we wszystkich rodzajach szkół i placówek oświatowych w charakterze nauczyciela języka angielskiego;
 • w centrach e-learningowych korporacji;
 • w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości angielskiego obszaru kulturowego;
 • w biurach tłumaczy jako tłumacz lub asystent językowy, a także w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Absolwent specjalności nienauczycielskiej może pracować:

 • na stanowiskach wymagających zaawansowanej znajomości angielskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
 • jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i firm, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także w biurach tłumaczy.

Program wykładów i warsztatów

10.00–11.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 33)
spotkanie, podczas którego będzie można poznać ścieżkę kariery po studiach na specjalności tłumaczeniowej
dr Mira Czarnecka | Instytut Filologii Angielskiej

DANE KONTAKTOWE

Instytut Filologii Angielskiej

Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej