Instytut Filologii Angielskiej

O Instytucie

Filologia angielska istnieje na Uniwersytecie Pedagogicznym od 1991 roku, rozpoczynając od Nauczycielskiego Studium Języka Angielskiego. W ciągu 30 lat rozwijała się dynamicznie, poszerzając ofertę studiów oraz zwiększając liczbę studentów i pracowników. Zwieńczeniem tych przemian było wyodrębnienie się samodzielnego Instytutu Filologii Angielskiej ze struktur Instytutu Neofilologii w 2020 roku.

Filologia angielska (studia stacjonarne pierwszego stopnia)

Specjalności:

 • metodyka nauczania języka angielskiego (nauczycielska)
 • komunikacja językowa – języki specjalistyczne
 • przekładoznawstwo


O kierunku

Absolwent specjalności metodyka nauczania języka angielskiego (nauczycielska) posiada wiedzę na temat podstaw psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki języków obcych, jak również odbywa praktyki zawodowe w szkole. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Absolwent specjalności komunikacja językowa – języki specjalistyczne posiada podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej pragmatyki komunikacji językowej, odmian języka i gatunków tekstów, języka mediów, turystyki i biznesu. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

Absolwent specjalności przekładoznawstwo posiada podstawową wiedzę dotyczącą teorii i praktyki tłumaczenia. Potrafi pracować w środowisku wielokulturowym, krytycznie analizować różne gatunki tekstów oraz sporządzać tłumaczenia pisemne nieskomplikowanych tekstów użytkowych, specjalistycznych i literackich. Wyboru specjalności dokonuje się po ukończeniu pierwszego roku studiów.

 

Praca po studiach

Absolwent specjalności metodyka nauczania języka angielskiego (nauczycielska) może pracować:

 • na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • w szkołach językowych;
 • ukończenie specjalności nauczycielskiej umożliwia kontynuację kształcenia w ramach wyżej wymienionych specjalności na studiach drugiego stopnia. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu pięcioletniego cyklu kształcenia na specjalności nauczycielskiej.

 


 

Absolwent specjalności komunikacja językowa – języki specjalistyczne może pracować:

 • w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe. radiowe i telewizyjne), w biurach podróży, w biurach tłumaczeń;
 • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

 


 

Absolwent specjalności przekładoznawstwo może pracować:

 • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe. radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
 • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

 

Filologia angielska (studia stacjonarne i  niestacjonarne drugiego stopnia)

Specjalności:

 • metodyka nauczania języka angielskiego (nauczycielska) oraz Nauczyciela Cyfrowego kultura, literatura i media
 • przekładoznawstwo, kultura, literatura i media (nienauczycielska)


O kierunku

Kandydat studiów z filologii angielskiej wybiera jedną z następujących specjalności: nauczycielską (drugi etap przygotowania do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka angielskiego), metodykę nauczania języka angielskiego oraz Nauczyciela Cyfrowego, kultura, literatura i media, nienauczycielską: przekładoznawstwo, kultura, literatura i media
*Wybór specjalności odbywa się po ogłoszeniu listy przyjętych, w momencie składania dokumentów.

 

Praca po studiach

Absolwenci specjalności nauczycielskiej mogą zostać zatrudnieni jako nauczyciele języka angielskiego we wszystkich placówkach oświatowych.
Absolwenci specjalności nienauczycielskiej mogą zostać zatrudnieni jako tłumacze oraz asystenci językowi w instytucjach i firmach, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, a także w biurach tłumaczeń, w sektorze kultury, wydawnictwach i mediach.

 


 

Absolwent specjalności przekładoznawstwo może pracować:

 • w biurach tłumaczeń, w sektorze usług, kultury i mediów (wydawnictwa, redakcje prasowe. radiowe i telewizyjne), w biurach podróży;
 • w różnych instytucjach i firmach na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru anglojęzycznego.

Program wykładów i warsztatów

10.00–10.30

wykład „The Stereotype of the Irish in British Popular Culture”

dr Marzena Keating | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30

warsztaty „Analysing »The Arnolfini Portrait« – How Does the Interpretation of Cultural Texts Work”

dr Anna Chromik | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

10.30–11.15

warsztaty „Audiovisual Translation – Subtitling with Amara”

dr Małgorzata Kodura | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30
wykład „Wellbeing – how to fix our environment to feel happy”
dr Sabina Nowak | Instytut Filologii Angielskiej
dołącz do spotkania

 

12.30–13.00

warsztaty „Pronunciation workshop”

mgr Piotr Okas | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

 

12.30–13.00

warsztaty „St Patrick and Christianisation of Ireland”

dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP | Instytut Filologii Angielskiej

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Filologii Angielskiej

Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

 

strona internetowa