Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

O Instytucie

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych funkcjonuje od 1 października 2022 roku. Jednostka powstała na bazie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz kilkunastu osób z innych instytutów. Tworzą go przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, pracownicy naukowo-badawczy i administracyjni, jak również praktycy skupieni w pięciu katedrach (Katedrze Dziennikarstwa, Katedrze Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji, Katedrze Polityki i Badań Społecznych, Katedrze Nauk o Państwie oraz Katedrze Stosunków Międzynarodowych) i kilku interdyscyplinarnych centrach (między innymi Centrum Badań Myśli Sørena Kierkegaarda, Centrum Badań Młodzieży, Centrum Nauk o Politykach Publicznych, Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie, Laboratorium Dziennikarstwa Immersyjnego, Interdyscyplinarny Zespół Badawczy „Italian Studies”, Korczakowski Zespół Badawczy, Zespół Badawczy „Historia Myśli Geopolitycznej”, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad MOOC).

 

Dodatkowo, w ramach Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych działają redakcje trzech czasopism naukowych: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, „Youth in Central and Eastern Europe” oraz „Edukacja Etyczna”, a także trzy organizacje studenckie, których działalność związana jest z realizowanymi w Instytucie Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych kierunkami studiów: dziennikarstwem, etyką – mediacje i negocjacje, stosunkami międzynarodowymi. Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dysponuje rozbudową bazą biblioteczną oraz jest w trakcie budowy centrum nowych technologii.

 

Obecnie trwają prace nad dwoma nowymi kierunkami studiów: HR w mediach i organizacjach międzynarodowych oraz międzynarodowa polityka społeczna i analityka. Jednocześnie, przygotowane jest rozszerzenie kierunku dziennikarstwo o studia drugiego stopnia (specjalności: dziennikarstwo sportowe, multimedialny storytelling, dziennikarstwo społeczne).

Dziennikarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia)

O kierunku

Studia na kierunku dziennikarstwo pozwalają na uzyskanie niezbędnej wiedzę na odpowiednim poziomie teoretycznym, z jednoczesnym rozbudowanym modułem praktycznym, na który złożą się praktyki zawodowe oraz warsztaty praktycznych zastosowań wiedzy komunikologicznej, dziennikarskiej i informatycznej.

 

Specjalności:

  • dziennikarstwo w nowych mediach
  • edukacja medialna i kompetencje cyfrowe
  • psychologia mediów i komunikacja wizerunkowa

 

 

Praca po studiach 

Absolwenci, dzięki zdobytym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji znajdą zatrudnienie w agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, działach personalnych i HR, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

 

Program wykładów i warsztatów

9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna (stoisko 20)
konkursy z nagrodami, quizy, sonda dziennikarska, prezentacja oferty edukacyjnej
przedstawiciele Koła Mediatorów i Negocjatorów, Koła Naukowe Politologów i Studentów Stosunków Międzynarodowych, Dziennikarskiego Koła Naukowego | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

9.30–10.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 446
wykład „Turcja we współczesnych stosunkach międzynarodowych”
dr Karol Bieniek | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

9.30–10.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 445
testy osobowości
przedstawiciele Koła Mediatorów i Negocjatorów | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 446
prelekcje „Negocjacje w środowisku lokalnym”, „Mediacje międzykulturowe”, „Komunikacja międzykulturowa”
przedstawiciele Koła Mediatorów i Negocjatorów z opiekunem mgr. Marcinem Łubińskim | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

11.00–12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 445
prelekcje „Sylwetka Negocjatora”, „Sylwetka Mediatora”
przedstawiciele Koła Mediatorów i Negocjatorów | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

12.30–13.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 446
wykład „Inteligencja emocjonalna jako narzędzie kreowania przewagi w życiu i biznesie”
dr Justyna Tomczyk | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

12.30–13.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 445
debata oksfordzka „Czy propaganda jest zjawiskiem wyłącznie negatywnym”
przedstawiciele Koła Naukowego Politologów i Studentów Stosunków Międzynarodowych | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

12.30–13.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 222
wykład „Jak dążyć do szczęścia”
dr Anna Kamińska-Malandain | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

13.30–14.30
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 446
wykład „Dzisiejszy lider jutra”
mgr Zbigniew Dzideczek | Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

 

DANE KONTAKTOWE

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

 

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych