Instytut Biologii

O Instytucie

Głównym celem funkcjonalnym Instytutu Biologii jest kształcenie studentów, doskonalenie kadry naukowej, upowszechnianie wiedzy oraz współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Problematyka badawcza realizowana w Instytucie Biologii ma charakter interdyscyplinarny. W zakresie nauk przyrodniczych, biologicznych i środowiskowych prowadzone są, zarówno badania laboratoryjne, jak i terenowe. Dotyczą one, między innymi ochrony przyrody i środowiska, funkcjonowania organizmów żywych w warunkach optymalnych i stresowych, a także obejmują zagadnienia z botaniki, ekologii, zoologii oraz chemii.

 

W Instytucie Biologii działa koło naukowe zrzeszające studentów i doktorantów – Studenckie Koło Naukowe Przyrodników „Biosfera”.

Bioinformatyka (studia stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie)

O kierunku

Oferta przedmiotów na kierunku bioinformatyka wychodzi naprzeciw najnowszym trendom w dziedzinie biologii i informatyki, zapewniając absolwentom kierunku przygotowanie merytoryczne i metodyczne na najwyższym poziomie, a także konkurencyjność na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. 3,5-letnie studia pierwszego stopnia, umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 • budowy i funkcjonowania organizmów: w szczególności organizmów modelowych i układów biologicznych wykorzystywanych w nowoczesnych badaniach biologicznych; 
 • technologii wykorzystywanych w genomice i biologii molekularnej: sekwencjonowania II i III generacji, technik profilowania genomowego oraz metod z zakresu genomiki porównawczej i funkcjonalnej; 
 • specjalizowanych języków programowania: Perl, Python i R; 
 • bioinformatyki sekwencji biologicznych: algorytmów i narzędzi przetwarzania i porównywania sekwencji DNA, RNA i białek; 
 • bioinformatyki strukturalnej: modelowania i przewidywania struktur makrocząsteczek biologicznych; 
 • analizy danych wysokoprzepustowych: wykorzystywania i tworzenia procedur analizy danych pochodzących z sekwencjonowania NGS.

 

Praca po studiach 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w: 

 • instytucjach naukowych zajmujących się badaniami biologicznymi, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; 
 • instytucjach medycznych wykorzystujących osiągnięcia genetyki; 
 • diagnostyce medycznej; 
 • projektowaniu terapii; 
 • w firmach agrobiotechnologicznych.

Program wykładów i warsztatów

9.00–9.30

wykład „Co łączy ogniwa DSSC z zagrożeniem mikrobiologicznym”

dr hab. Waldemar Tejchman | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

 

9.20–10.00

wykład „Od podziału do podziału – jak żyje komórka”

dr hab. Gabriela Gołębiowska | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

11.00–11.30

wykład „Metale ciężkie w żywności”

dr Marzena Albrycht | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

 

12.00–12.30

wykład „Osobliwe związki biochemiczne”

dr Barbara Dyba | Instytut Biologii

dołącz do spotkania

DANE KONTAKTOWE

Instytut Biologii 

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N 

telefon 12 662 78 20 

instytut.biologii@up.krakow.pl 

 

strona internetowa